เข้าสู่ระบบ

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

index new

การอบรมเชิงปฏิบัติการ...

เขียนเมื่อวันที่ 04/11/2557, 09:40 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากรร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ...

ประกาศเรื่องการเกณฑ์ทหาร...

เขียนเมื่อวันที่ 09/10/2557, 11:01 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประกาศจากอำเภอแม่สอด ให้ทหารกองเกินที่เกิด ปีจอ พุทธศักราช 2537 ซึ่งมีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปีในปีพุทธศักราช...

คณบดีคณะวิทยาการจัดการพบนักศึกษา...

เขียนเมื่อวันที่ 02/10/2557, 11:15 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารสิรินธร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มามอบนโยบายให้แก่คณา จารย์...

จัดโครงการสายใยแบ่งปันพี่สู่น้อง...

เขียนเมื่อวันที่ 28/08/2557, 11:37 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการสายใยแบ่งปันพี่สู่น้อง โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์...

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2557...

เขียนเมื่อวันที่ 28/08/2557, 11:00 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันนี้เวลา 08.30 ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครูภาคปกติ ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเชิงยุทธ...

เขียนเมื่อวันที่ 15/08/2557, 13:22 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดมีพันธกิจในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาศักยภาพทรัพยากร...index Processing Activity

“กิจกรรมการอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร...

เขียนเมื่อวันที่ 15/08/2557, 10:51 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง...

เขียนเมื่อวันที่ 13/08/2557, 10:53 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557พนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...

ประมวลภาพกิจกรรมฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม...

เขียนเมื่อวันที่ 06/08/2557, 15:08 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีหน้าที่ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ บูรณาการ ศาสนา...

การอบรมพม่าในหัวข้อ...

เขียนเมื่อวันที่ 06/08/2557, 11:03 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะวิทยากรจากสถาบันการสอนภาษาพม่า ศูนย์เมียนมาร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ให้การอบรมพม่าในหัวข้อ "ภาษาเพื่อการสื่อสาร"...

กิจกรรม 3 คืน คืนธรรมชาติ...

เขียนเมื่อวันที่ 06/08/2557, 10:14 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
าวมหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชรแม่สอด คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนร่วมใจคืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม และคืนคนตาก...

กิจรรมส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยเพื...

เขียนเมื่อวันที่ 06/08/2557, 09:02 โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 อาจารย์จำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยสำนักงานมหาวิทยาลัยกำแพงเพชร แม่สอดเป็นประธานในพิธีทีเปิดกิจรรม...